Domov Program Svit rešuje življenja Slovencev

Program Svit rešuje življenja Slovencev

Čeprav je rak na debelem črevesu in danki lahko ozdravljiv, če se ga odkrije zgodaj, še vedno več kot 30 % Slovencev ignorira povabilo programa Svit k presejalnemu testu.

Če se raka odkrije v zgodnjem stadiju, preden se razširi na steno črevesa in sosednje organe, je možnost ozdravitve zelo visoka. Smrtnost zaradi te bolezni je mogoče kar za tretjino zmanjšati s sistematičnim presejanjem prebivalstva nad 50 let in primernim ukrepanjem. V Sloveniji presejalne teste organizira program Svit, deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Svit s povabili na redne preglede po 50. letu poskrbi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb ter raka na debelem črevesu in danki. Pomembno je, da svojega zdravnika v čim krajšem času opozorite na vse potencialno nevarne simptome, ki se pri vas pojavljajo, ter se vedno odzovete na vabilo za testiranje, ki je pri nas brezplačno.
Mnogi, ki imajo zgodnjo obliko bolezni, se je namreč sploh ne zavedajo, ker se dolgo razvija brez zelo očitnih bolezenskih znakov. Rak na debelem črevesu in danki se večinoma razvije iz predrakavih sprememb na steni črevesa – polipov. Če se polipe odkrije in pravočasno odstrani, se to obliko raka lahko prepreči. Človek ima lahko raka na debelem črevesu ali danki več let, preden se pojavijo resne zdravstvene težave – takrat pa je za učinkovito zdravljenje lahko že prepozno. Program Svit omogoča, da se to obliko raka odkrije dovolj zgodaj tudi pri ljudeh, ki še nimajo očitnih zdravstvenih težav.
O delovanju programa Svit, preventivnih ukrepih in simptomih raka na debelem črevesu in danki smo govorili z Dominiko Novak Mlakar, dr. med., vodjo Programa Svit z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Pri koliko Slovencih je letno odkrit rak debelega črevesa in danke? Kakšno je to razmerje glede na povprečje v Evropi?
Dominika Novak Mlakar, dr. med.:
„V Sloveniji letno je letno odkritih okoli 1.400 primerov raka debelega črevesa in danke pri prebivalcih vseh starosti. Pogosteje kot pri nas je rak debelega črevesa in danke odkrit v nam bližnjih državah na Madžarskem, Hrvaškem, Češkem in na Slovaškem. Vokviru Programa Svit se vsako leto odkrije več kot 200 primerov raka pri osebah v starosti 50 do 74 let. V večini primerov gre za zelo zgodaj odkrite primere bolezni, zato je pomembno, da vsi, ki jim je program namenjen, izkoristijo možnost sodelovanja.“

(Vir podatkov: SLORA: Slovenija in rak. Epidemiologija in register raka. Onkološki inštitut Ljubljana. www.slora.si)

 

Kakšna je vloga osebnega zdravnika pri prepoznavanju/odkrivanju raka debelega črevesa in danke?
Dominika Novak Mlakar, dr. med.:
„Delo ambulant družinske medicine ima velik vpliv na motivacijo za sodelovanje v programu. Ekipe ambulant družinske medicine sestavljajo tako izbrani osebni zdravnik in medicinske sestre v ambulanti, kakor tudi medicinske sestre v referenčni ambulanti in medicinske sestre v patronažni službi. Spodbuda, podpora, razlaga, prepoznavanje ovir in pomoč pri njihovem premagovanju ter opolnomočenje s strani ekipe izbranega osebnega zdravnika lahko veliko pripomorejo k odločitvi posameznika, da se udeleži presejalnega programa, saj so prav zdravniki družinske medicine tisti, ki jim ljudje, glede na rezultate javnomnenjskih raziskav, najbolj zaupajo. Poleg motiviranja za sodelovanje udeleženci programa potrebujejo podporo tudi po prejetju pozitivnega izvida. Pozitiven izvid posameznika lahko prestraši, zato mu je treba pojasniti, kaj to pomeni in kakšne so možnosti, da bo odkrit rak.“

Kakšne so današnje diagnostične preiskave za odkrivanje raka prebavil?
Dominika Novak Mlakar, dr. med.: „Poznamo več metod, s katerimi lahko odkrijemo raka na debelem črevesu ali danki. Najpomembnejša in najzanesljivejša metoda je kolonoskopija, ki omogoča pregled celotnega debelega črevesa, poleg tega pa obenem omogoča tudi že odstranitev manjših bolezenskih sprememb. Kolonoskopija je preiskava, pri kateri zdravnik specialist s posebnim medicinskim pripomočkom, endoskopom, pregleda celotno debelo črevo. Endoskop je za prst debela upogljiva cev, ki je sestavljena iz številnih optičnih vlaken, po katerih se slika črevesne notranjosti prenaša na zaslon, kar zdravniku omogoča pregled sluznice debelega črevesa in danke. Da si lahko zdravnik črevo natančno ogleda in opazi morebitne spremembe v črevesu, je potrebno, da pacient pred pregledom s pomočjo ustreznih odvajalnih sredstev dobro izprazni in očisti črevo. Če zdravnik med kolonoskopijo odkrije črevesne polipe, jih lahko s pomočjo endoskopa tudi odstrani. To imenujemo polipektomija. Lahko pa zdravnik med preiskavo odkrije sum na tumor, takrat vzame delček tkiva za nadaljnjo preiskavo – opravi biopsijo. Odvzeto tkivo nato pregledajo zdravniki histopatologi in pripravijo izvid, ki potrdi ali ovrže sum na raka ali drugo črevesno bolezen. Kolonoskopija navadno ni boleča, lahko pa je nekoliko neprijetna.“

V katerem stadiju je najpogosteje bolezen, ko je odkrita?
Dominika Novak Mlakar, dr. med.: „Pri rakih, ki se odkrijejo v Programu Svit, gre v večini primerov za zgodnje odkrite primere bolezni, zato vseskozi poudarjamo pomembnost, da se vsi, ki jim je program namenjen, na povabilo tudi odzovejo. Raki, ki so odkriti pri osebah, ki se v program ne odzovejo, so v bolj napredovalem stadiju bolezni.“

Kakšne so možnosti za popolno ozdravitev pri posameznih stadijih?
Dominika Novak Mlakar, dr. med.: „Čim hitreje je bolezen odkrita, večje so možnosti za popolno ozdravitev. Izboljšujejo se tudi metode zdravljenja in posledično se izboljšuje preživetje bolnikov z napredovalim rakom.“

Kako se je število obolelih zaradi raka spreminjalo z leti, odkar deluje Program Svit?
Dominika Novak Mlakar, dr. med.: „V času, odkar v Sloveniji deluje Program Svit, je življenje rešil že mnogim in jim kljub odkriti bolezni omogočil, da še naprej živijo polno in kakovostno življenje. Zaradi zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki ter odstranjevanja predrakavih sprememb že beležimo upad novih primerov bolezni, kar je primarni cilj programa in posledično pričakujemo tudi dolgoročno zmanjševanje umrljivosti za to boleznijo. Podatki iz Registra raka kažejo, da se je število odkritih rakov v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 povečalo, nato pa je pričelo upadati.“

Kakšni so odzivi na vaša povabila na presejalne teste in kdo so ljudje, ki se jim ne odzovejo?
Dominika Novak Mlakar, dr. med.: „Od začetka izvajanja Programa Svit do danes beležimo naraščanje odzivnosti. Od 53 % odzivnosti v letu 2010, je odzivnost narasla na 64 % v letu 2018. Podrobnejša analiza odzivnosti v letu 2018 je pokazala, da se najslabše odzivajo prebivalci koprske regije, kjer je odzivnost v program 61 %, najboljša pa je odzivnost v novogoriški in kranjski regiji, kjer v programu sodeluje 68 % povabljenih. Slabše se v program odzivajo moški, med njimi predvsem mlajši od 60 let. Slabši odziv je pri osebah z nižjo stopnjo izobrazbe. V povprečju se odzivnost poslabšuje proti vzhodu Slovenije, vendar se je z aktivno promocijo programa in različnimi komunikacijskimi pristopi razlika po Sloveniji zelo zmanjšala. Razlogi za neodzivnost v presejalni program se pogosto skrivajo v prepričanju ljudi, da so zdravi, v pomanjkanju časa in preobremenjenosti z drugimi obveznostmi, v strahu pred odkritjem raka, negativnem odnosu do zdravstvenega sistema ali zaradi prisotnosti drugih (težjih) zdravstvenih težav.“

Kateri so tisti simptomi, ki kažejo, da gre za resno obolenje in jih bolniki najpogosteje spregledajo? In kateri so preventivni ukrepi in kakšen življenjski slog naj vodi oseba, da se izogni tveganju za pojav te bolezni?
Dominika Novak Mlakar, dr. med.: „Tveganje za raka debelega črevesa in danke naraste po 50. letu. Četudi je Program Svit namenjen populaciji v starosti od 50 do 74 let, je treba, ne glede na starost, pozorno spremljati znake, ki kažejo, da se v črevesu morda nekaj dogaja. Znaki, ki zahtevajo pozornost in posvet z osebnim zdravnikom so: bolečina v trebuhu, spremenjen način odvajanja blata, izmenjujoče se zaprtje in driske, kot svinčnik tanko blato, črno blato, kri v blatu, povečano izločanje sluzi, nenamerno hujšanje. Izbrani osebni zdravnik je tisti, ki presodi ali njegov pacient zaradi simptomov potrebuje preiskavo črevesa in kakšno ter pacienta nanjo napoti. Med ljudi z večjim tveganjem za razvoj raka na debelem črevesu in danki sodijo: potomci staršev ali sorojenci, ki so z rakom debelega črevesa ali danke zboleli pred 60. letom starosti, bolniki po operaciji raka debelega črevesa ali danke, vsi ljudje, pri katerih so že kdaj odstranili večje polipe, bolniki s kroničnimi vnetnimi črevesnimi boleznimi (ulcerozni kolitis in Crohnova bolezen) in tisti ljudje, ki imajo družinsko adenomatozno polipozo ali dedni nepolipozni rak debelega črevesa. Vsak posameznik lahko naredi veliko za svoje zdravje s tem, da se zdravo prehranjuje, giba, ne kadi, se izogiba alkoholu in vzdržuje zdravju primerno telesno težo. Izjemnega pomena je, da se vsakič, ko je povabljen, odzove na vabilo v preventivni program, če pa opazi sumljive znake sprememb v črevesju, se o njih posvetuje z osebnim zdravnikom.“

Kakšni so načrti Programa Svit v tem letu in letošnjem mesecu osveščanja o raku debelega črevesa in danke?
Dominika Novak Mlakar, dr. med.: „Program Svit bo tudi v letošnjem letu tako kot vsa leta prej deloval po vnaprej določenih algoritmih. Lansirali smo novo spletno stran programa, ki uporabnikom omogoča boljšo uporabniško izkušnjo in nudi nekaj novih orodij, na primer kalkulator predvidenega prejema vabila v Program Svit. Sodelujemo tudi s podjetjem Paloma, d. d., ki je v marcu na prodajne police lansirala toaletni papir s potiskom Programa Svit, s katerim opozarjamo na pomembnost skrbi za svoje zdravje in udeleževanje v Programu Svit. Sodelujemo tudi s splošnimi knjižnicami ter Mladinsko knjigo, kjer so na voljo knjižna kazala Programa Svit. Z vsemi aktivnostmi želimo doseči zavedanje prebivalcev, da sta skrb za lastno zdravje ter sodelovanje v Programu Svit pomembna, saj jim prav udeležba v presejalnem programu lahko pomaga ohranjati kakovost življenja.

Intervju je bil sprva objavljen v reviji Ženski svet, št. 64.

Intervju pripravila: Monika Kambič
Fotografija: Bigstock

Preberite tudi

Komentarji