Domov Psihologija Uspešno učenje – naučite se učiti

Uspešno učenje – naučite se učiti

Zakaj učenje in zakaj nam sama beseda »učenje« vzbuja neprijetne asociacije? Zakaj šolarji pri popoldanskem obiskovanju treninga košarke ali tečaja tujega jezika aktivno sodelujejo, pri pouku pa ne? Kaj ne bi bilo enkratno, da bi si s čim manj napora zapomnili čim več?

Gremo po korakih. Učenje je lahko enostavno, če se naučimo kako se učiti. Nekaj truda bo vseeno potrebno vložiti, dokler ne pridobimo rutine učenja, spoznamo tehnike in strategije učenja, tehnike branja ipd. Sicer pa se učiti začnemo že zelo zgodaj, od tistega trenutka, ko smo se rodili. Pomislite na majhne otroke, male radovedneže, ki jih zanima vsaka podrobnost, ki jih obdaja! Do določene starosti so majhni otroci najbolj zvedava bitja. Po nekaj letih šolanja ta zvedavost kar nekako izpuhti.

Zakaj je temu tako? Odgovor je na videz dokaj enostaven – otroci so zvedavi, ker odkrivajo svet z vsemi svojimi čuti (tip, vonj, okus …) na igriv in zabaven način. Čeprav z učenjem začnemo res zgodaj, pa v tistem ranem predšolskem obdobju tega še ne imenujemo učenje. Pravo učenje se začne v šoli, kjer se trudimo zabavo ločiti od učenja. Velik del pouka namreč temelji na pomnjenju podatkov, ki v realnem svetu večinoma nimajo nikakršne vrednosti. Nenadoma mora otrok, željan zabave in igre, sedeti in poslušati ter si zapomniti ogromno novih podatkov in informacij. Sliši se nemogoče in številni tudi obupajo! Da pa se šola in učenje otroku ne bi zamerila že v prvi triadi, jim je potrebno tudi s pomočjo staršev prikazati učenje kot del njihovega novega vsakdana. Učenje naj bi šolar sprejel za svojo notranjo dolžnost, ki pa je seveda na trenutke lahko neprijetna. Saj tudi starši občasno službo doživljamo kot nebodigatreba, kajne?

Če želimo postati pri učenju učinkoviti, moramo poznati različne učne strategije in jih uriti. Množico podatkov, ki jih v šoli sprejmemo, si moramo osmisliti. Seveda vsak na svoj način, saj so predznanja različna in ravno tako tudi učni stili. Da se bomo z lahkoto in učinkovito učili, je nujno potrebno dobro spoznati sebe in svoj osebni učni stil, ki bo podpiral posameznikov naraven način učenja.

Vizualni (vidni) tip se kaže z veliko podčrtovanja, izpisovanja, uporabe miselnih vzorcev, slik in risanja. Kinestetični (gibalni) učni tip lahko pomeni sprehajanje med učenjem in dajanje takta z nogo ali roko, pogosto probleme rešujejo zelo praktično. Avditivni (slušni) tip pa si zapomni besede učiteljice in rad glasno bere ali pa med branjem šepeta in premika ustnice, rad ima vse aktivnosti v zvezi s poslušanjem. Kam bi uvrstili sebe oz. svojega otroka? Ljudje smo večinoma skupek vseh treh tipov, vendar eden le nekoliko izstopa. Če otrok pozna svoj učni stil, bo tudi lažje vedel na kakšen način naj se loti določene učne snovi.

Naslednji korak k učinkovitemu učenju je poznavanje različnih učnih strategij oz. tehnik, ki jih je potrebno uriti, če želimo postati uspešni pri učenju. Če le-te poznajo tudi starši, toliko bolje, da lahko otroka usmerijo k ustrezni strategiji in ga na ta način podpirajo in usmerjajo k samostojnosti učenja.

In tako kot smo se nekoč naučili hoditi in to danes počnemo brez težav, tako se moramo učiti naučiti. In ja, učenje je lahko prijetno, če vemo, kako se učiti. S tem pa prevzemamo odgovornost za lastno (vseživljenjsko) učenje. Če so učenci pri učenju uspešni, so tudi bolj zadovoljni s seboj in v šolskih dejavnostih najdejo večji smisel.

Besedilo: Lea Čerin, uni. Dipl. pedagoginja
Fotografija: Depositphotos

Komentarji