Domov Psihologija Učne blokade in kako jih rešimo

Učne blokade in kako jih rešimo

Pogosto slišimo, da je današnja šola in njene obveznosti preveč obremenjujoča za otroke in starše. Stres pa deluje izrazito nemotivacijsko in ustvari razmere, v katerih uspešno in sproščeno učenje ni mogoče.

"Kar slabo mi postane, ko pomislim na to šolo …"

Pogosto slišimo, da je današnja šola in njene obveznosti preveč obremenjujoča za otroke in starše. Do neke mere so frustracije in konflikti, problemi in težave normalni življenjski pojavi. Če si iskreno priznamo, bi bilo življenje brez njih manj zanimivo in privlačno. Težava nastane takrat, kadar se pojavljajo prepogosto in nas obremenjujejo. Stres v šoli lahko povzročajo prezahtevne in preobsežne domače naloge, obseg in abstraktnost učne snovi, preveliki razredi, zunanja preverjanja in testiranja, učiteljev slab in neoseben odnos, zasmehovanje in trpinčenje s strani sošolcev. Stres deluje izrazito nemotivacijsko, saj spodbuja v učencu občutek anksioznosti in strah. Današnjim otrokom ostaja tudi vse manj časa za igro, saj je njihov urnik natrpan s prostočasnimi dejavnostmi, katerim se pogosto pridružijo še težave doma in v šoli, napačna prehrana, pomanjkanje gibanja in onesnaženo okolje. Večina otrok tega ne zmore več prenašati. To so razmere, ki nikakor niso spodbudne za uspešno in sproščeno učenje.

Zavora pri učenju se pojavi tudi takrat, ko se učimo zelo podobno snov eno za drugo in prihaja do zamenjav, npr. pri učenju abecede prvošolci pogosto zamenjujejo črki b in d. Odmori med učenjem so izredno pomembni, vendar napačno izkoriščeni lahko ovirajo učenje. Prekinitev učenja naj bo zato kratka in dejavnost nevtralna. Če je zaposlitev med odmorom preveč zabavna, obstaja možnost, da se ne bomo pravočasno vrnili k zbranemu učenju. Primerna dejavnost med odmorom so gospodinjska opravila, saj nad njimi nismo ravno navdušeni, vseeno pa poskrbijo za nekaj gibanja.

Pred ocenjevanjem

Ustna spraševanja in preizkusi znanja, govorne vaje in nastopi, ponavljajoče se slabe ocene, neuspehi ipd. so za večino ljudi stresne situacije. Pri teh situacijah nekaj razburjenja sodi zraven – zdrava mera živčnosti in čuden občutek v trebuhu učinkuje celo spodbudno. Vseeno pri večini velja, da so ocenjevanja oz. izpiti nekaj negativnega, odvečnega. Če pa trpimo zaradi močnega strahu pred ocenjevanjem, je potrebno nekaj ukreniti, da se naučimo obvladovati svoj strah. Prvi korak k temu je, da se začnemo pravočasno pripravljati – v načrt učenja si vpišemo datum ocenjevanja oz. testa ter se natančno pozanimamo katera učna snov je zares pomembna. Glede na to, ali je preverjanje ustno ali pisno, pa je treba izbrati ustrezno učno pot. Pri ustnem ocenjevanju se učimo ubesediti učno snov, pri pisnem pa se učimo pisnega sporočanja učne snovi.

Med testom

Naučimo se pravilnega vedenja tudi med ocenjevanjem: na hitro preletimo naloge in jih nato natančno preberemo, če je potrebno tudi dvakrat in za nejasnosti vprašamo učitelja. Je potrebno naloge v testu reševati po predpisanem vrstnem redu? Nikakor. Sami določimo vrstni red in sicer začnemo s tistim, kar dobro obvladamo in sproti preverjamo odgovore. Kadar se pretok misli ustavi , pa je koristno narediti kratek sprostitveni odmor.

Telovadba za možgane

Tako kot moramo telo ohraniti v dobri pripravljenosti tako moramo poskrbeti tudi za možgane. Tako imenovan brain gym postaja priljubljen tudi pri nas. Telovadba za možgane je sestavljena iz različnih gibalnih vaj, ki jih lahko uporabljamo tudi za odpravljanje učnih blokad. Metodo je razvil Paul Dennison, vaje pa so zelo preproste in primerne za vsako starost. Z nekaterimi vajami aktiviramo obe možganski polobli in izboljšamo koordinacijo giba, nekateri telesni gibi nazaj vzpostavljajo ravnotežje med zbranostjo in sprostitvijo. Vaje spodbujajo delovanje možganov za učinkovito učenje in dokazujejo, da je učenje celosten proces.

Vse kar nas čustveno zaposluje, otežuje učenje in deluje moteče. Zato je treba pred učenjem ukiniti moteče čustvene vplive in najti duševni mir. Šele potem se lahko posvetimo učenju.

Lea Čerin
Rumena hiška, varstvo otrok in svetovanje za učenje in vzgojo

Komentarji