Domov Učimo se z miselnimi vzorci

Učimo se z miselnimi vzorci

Izboljšajte svojo sposobnost učenja in pomnjenja s to enostavno in učinkovito tehniko. Naj vam ali vašim otrokom miselni vzorci pomagajo do boljših učnih uspehov.

Tony Buzan v svoji knjigi How To Mind Map opisuje začetke revolucionarnega odkritja uporabe t.i. miselnih vzorcev. Tako kot mnogi šolarji, dijaki ali študentje si je pri učenju besedila pomagal z izpisovanjem v obliki linearnega zapisa. Bolj kot je uporabljal tak način učenja, slabše je postajalo njegovo učenje in spomin. Da bi si le-to izboljšal se je domislil podčrtavanja ključnih besed in definicij z rdečo barvo, pomembne podatke pa je obkrožil. Posledično se je njegov spomin izboljšal. Ker je svoje ugotovitve raziskoval dalje, je ugotovil, da sta med procesom učenja pomembni dve stvari: asociacije in domišljija. Že Leonardo da Vinci je v svojih zapiskih uporabljal slike, povezave, ipd., tako kot večina velikih mislecev.

Ker smo ljudje del žive narave, mora biti tudi naše mišljenje in zapisovanje misli v skladu s človeško naravo. Rešitev je našel v miselnih vzorcih, ki reflektirajo naravni proces pomnjenja. Svetovno znana metoda učenja z uporabo miselnih vzorcev je v našem šolskem sistemu premalo uporabljena in pogosto napačno predstavljena. Šolarji jih ne znajo uporabljati in se jih tudi ne poslužujejo med samim učenjem. Navadijo se na linearno izpisovanje učne snovi, ki jih navadno spremlja skozi celotno vertikalo šolskega sistema.

Se vam je že zgodilo, da ste pri testu natančno vedeli, kje je določen podatek zapisan v zvezku ali knjigi, pa vendar ga nikakor niste mogli priklicati v spomin? V nasprotju z računalnikom naši možgani ne delujejo linearno, informacij ne sprejemajo in se jih ne spominjajo v linearnem zaporedju. Naši možgani podatke sprejemajo asociativno in jih razvrščajo ter si jih zapomnijo v skupinah po 7±2 informaciji. Miselni vzorci so zapisani v obliki kot potekajo naravni procesi pomnjenja. So nekakšna mreža asociacij, ki nudijo močno oporo učenju. Ker se informacije obdelujejo s pomočjo asociacij, se med uporabo miselnega vzorca povezujeta ustvarjalna in intuitivna desna ter logična in racionalna leva možganska polovica. Za uspešno učenje je povezava obeh možganskih polovic skoraj nujna.

Linearna postavitev zapiskov preprečuje ustvarjanje asociacij in s tem pomnjenje ter zavira ustvarjalnost. Linearno zapisovanje besedilu določi začetek in konec, medtem ko ima miselni vzorec le začetek (center), misli pa lahko kadarkoli dodajamo. Glavno temo napišemo ali narišemo na sredino lista, ostale misli pa povežemo s ključnimi besedami in barvnimi slikami. Buzanov model miselnega vzorca uporablja 250 milijonov ljudi.

Miselni vzorec enostavno organizira naše misli in ga lahko uporabljamo na vseh področjih našega življenja, npr. za načrtovanje dnevnih obveznosti, izleta, poslovnega sestanka, predstavitev itd.

Kaj potrebujemo? Zelo malo pripomočkov: brezčrtni list, barvne svinčnike ali flomastre in domišljijo. Z miselnimi vzorci smo bolj ustvarjalni, imamo večjo koncentracijo, naše misli so bolj organizirane in jasne, naš spomin je boljši, v miselnih vzorcih lahko vidimo 'celotno sliko'. Nenazadnje pa smo tudi veliko bolj ekološki, saj za izdelavo potrebujemo le en dovolj velik list papirja (najbolje A3).

Miselni vzorec je narejen v štirih korakih:

1. Na sredino lista zapišemo naslov teme o kateri se učimo, jo dobro poudarimo, lahko obkrožimo in še kaj narišemo (Slika pove več kot tisoč besed.)
2. Iz središča oz. naslova teme na različne konce lista potegnemo debelejše črte ali t.i. veje. Po mnenju T. Buzana možgani ne marajo ravnih črt (so dolgočasne), zato naj bodo veje zvite, vsako lahko pobarvamo z drugo barvo, zaradi česar bo priklic v spomin lažji.
3. Na veje močno in jasno zapišemo ključne besede z veliki tiskanimi črkami.
4. Iz vsake veje potegnemo še tanjše vejice, ki so ravno tako zvite. Na te vejice zapišemo nove ključne besede, tokrat z malimi tiskanimi črkami. Dodamo slike, skice, simbole …, uporabimo domišljijo.

Ko imamo pred seboj knjigo z več 100 stranmi, se ne ustrašimo uporabiti miselnega vzorca, saj smo z njegovo uporabo med učnim procesom veliko bolj miselno aktivni kot pri dolgočasnem linearnem izpisovanju pomembnih podatkov. Prvi korak je, da na hitro preletimo celotno knjigo. Preberemo poglavja, podpoglavja ipd., iz česar bomo dobili veje in vejice našega miselnega vzorca. Na sredini lista bo naslov knjige ali še bolje slika. Med samim branjem pa v miselni vzorec dodajamo pomembne ključne besede. 'Končni' izdelek izgleda kot album fotografij, ki pa nam vseeno predstavi celotno sliko.

Fotografija: Depositphotos
Besedilo: Lea Čerin, Rumena hiška, varstvo otrok in svetovanje za učenje in vzgojo

Komentarji