Domov Splošni pogoji nagradne igre Beko v sodelovanju s trgovinami Big Bang

Splošni pogoji nagradne igre Beko v sodelovanju s trgovinami Big Bang

BOGATA NAGRADA ZA VAS - podarjamo vgradni pomivalni stroj Beko DIN29331!

Prepustite se udobju svežine

Vgradni pomivalni stroj Beko DIN29331 poleg izjemnih pomivalnih lastnosti in pametnih ter naprednih tehnologij kot prvi na svetu izstopa s popolnoma novo tehnologijo IonGuard. Ta izjemna tehnologija brez uporabe škodljivih plinov in kemikalij odstranjuje in preprečuje nastanek neprijetnih vonjav, četudi nepomita posoda dalj časa stoji v ne povsem polnem pomivalnem stroju. Odslej bodo skrbi in zadrega glede vonjav pozabljene, v vašem domu pa bo zavel svež veter.

www.bigbang.si
www.beko-si.com

Kako sodelovati?

V nagradni igri sodelujete tako, da odgovorite na nagradno vprašanje, objavljeno v Ženskem svetu, št. 28, izid 25. 11. 2015. in ga pošljete na naslov Ženski svet, Aritmija Media, d.o.o., Vošnjakova ulica 5, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte na urednistvo@aritmijamedia.si. Odgovore sprejemamo do 16. 12. 2015.

Splošni pogoji nagradne igre 'Podarjamo vgradni pomivalni stroj Beko DIN29331!'

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre 'Podarjamo vgradni pomivalni stroj Beko DIN29331!' (v nadaljevanju nagradna igra) je podjetje Aritmija Media, d.o.o., Cankarjeva ulica 18, 2235 Sveta Trojica (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka v reviji Ženski svet od 25. 11. 2015 do 16. 12. 2015., številka 28., izid 25. 11. 2015. V nagradni igri sodelujejo vsi, ki pravočasno pošljejo prijavo na naslov Ženski svet, Aritmija Media, d.o.o., Vošnjakova ulica 5, 1000 Ljubljana ali preko e-pošte na urednistvo@aritmijamedia.si.

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo le osebe starejše od 15 let.

Prevzem nagrad za nagrajence, mlajše od 18 let, bodo morali pisno odobriti njihovi starši oz. zakoniti zastopniki.

Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec poslati prijavo preko elektronske pošte ali pošte.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (pošiljanje kuverte) nosijo udeleženci nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani www.zenskisvet.si.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Aritmija Media, d.o.o., Cankarjeva ulica 18, 2235 Sveta Trojica in njihovi ožji družinski člani.

3. Nagrade

1 vgradni pomivalni stroj Beko DIN29331

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad.

4. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 20. 12. 2015 izžrebal 1 (enega) nagrajenca.

Organizator nagradne igre bo z elektronskim žrebom na sedežu podjetja ob prisotnosti tričlanske komisije izvedel elektronski žreb. Izid žreba je naključen.

Organizator bo ime in priimek nagrajenca objavil v reviji Ženski svet, št. 29, izid 24. 12. 2015.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
- udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
- je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
- udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na www.zenskisvet.si;
- v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

5. Prevzem nagrad

Nagrajenec bo o nagradi obveščen preko elektronske pošte ali telefona, ki ga je navedel ob prijavi. Nagrado bo prevzel po dogovoru z organizatorjem nagradne igre.

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Organizator s pisnim pozivom ali klicem nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (na primer občutljiv mehanizem, steklena embalaža, embalaža, ki vsebuje tekočino in podobno) ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja ali sponzorja nagradne igre. Po dogovoru z nagrajencem je mogoče po pošti poslati tudi občutljive predmete, vendar organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

7. Zasebnost in varovanje podatkov

Vsi sodelujoči v nagradni igri organizatorju dovoljujejo obdelavo osebnih podatkov za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga ter za druge trženjske namene organizatorja nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen svojim podizvajalcem, če bo to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov Aritmija Media, d.o.o., Cankarjeva ulica 18, 2235 Sveta Trojica.

Organizator si pridržuje pravico, da v medijih objavi imena nagrajencev, fotografije in posnetke morebitne podelitve nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov podelitve v medijih ter za sodelovanje na javnem dogodku organizatorju nagrajencem ni treba plačati.

8. Pritožbe

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

9. Razno

S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani www.zenskisvet.si. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev. Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.zenskisvet.si.

Aritmija Media, d.o.o.
Sveta Trojica, 25. november 2015

Komentarji