Domov Pravila in splošni pogoji nagradne igre – Podarimo knjigo »Vse smo poskušali«

Pravila in splošni pogoji nagradne igre – Podarimo knjigo »Vse smo poskušali«

Knjiga »Vse smo poskušali«

Nagrajenka nagradne igre Podarimo knjigo »Vse smo poskušali« je Karmen Vidmar.

Kako sodelovati?

V nagradni igri sodelujete tako, da na Facebook ali Instagram profilu Ženski svet pod objavo https://www.facebook.com/RevijaZenskiSvet/posts/1895814120557333 ali https://www.instagram.com/p/CH-o6RYlP_c/ odgovorite na vprašanje - Česa se v starševstvu najbolj veseliš ali kaj te je v starševstvu najbolj presenetil? Čas imate do 1. decembra. Nagrajenci bodo objavljeni v komentar objave najkasneje 2. decembra.

Splošni pogoji nagradne igre

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre Podarimo knjigo »Vse smo poskušali« (v nadaljevanju nagradna igra) je Portal ŽenskiSvet (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra na družbenih omrežjih Facebook in Instagram od 24. 11. 2020 do 1. 12. 2020, V nagradni igri sodelujejo vsi, ki pravočasno odgovorijo na zastavljeno vprašanje Česa se v starševstvu najbolj veseliš ali kaj te je v starševstvu najbolj presenetil?

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, starejše od 15 let.

Prevzem nagrad za nagrajence, mlajše od 18 let, bodo morali pisno odobriti njihovi starši oz. zakoniti zastopniki.

Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec odgovoriti na vprašanje v komentar objave https://www.facebook.com/RevijaZenskiSvet/posts/1895814120557333 ali https://www.instagram.com/p/CH-o6RYlP_c/.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani www.zenskisvet.si.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri portalu ŽenskiSvet in njihovi ožji družinski člani.

3. Nagrada

1x knjiga »Vse smo poskušali« avtorice Isabele Filliozat

Več informacij o knjigi: https://www.zenskisvet.si/psihologija/starsevstvo-je-lahko-naporno-ni-pa-nujno.html 

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad.

4. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 1. 12. 2020 izžrebal 1 (enega) nagrajenca.

Organizator nagradne igre bo z elektronskim žrebom na sedežu podjetja ob prisotnosti tričlanske komisije izvedel žreb. Izid žreba je naključen. 

Organizator bo imena in priimke nagrajencev objavil na spletni strani www.zenskisvet.si do 2. 12. 2020 in v komentar pod objavo na Facebooku in Instagramu.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (starosti, osebnih podatkov in naslova) lahko organizator zavrne podelitev nagrade.

5. Prevzem nagrad

Nagrajenec bo o nagradi obveščeni preko komentarja v objavi ter zasebnega sporočila na Facebooku ali Instagramu. Nagrado bo prevzeli po dogovoru z organizatorjem nagradne igre. Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Organizator s pisnim pozivom ali klicem nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (na primer občutljiv mehanizem, steklena embalaža, embalaža, ki vsebuje tekočino in podobno) ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja ali sponzorja nagradne igre. Po dogovoru z nagrajencem je mogoče po pošti poslati tudi občutljive predmete, vendar organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

6. Varovanje podatkov

Vsi sodelujoči v nagradni igri organizatorju dovoljujejo obdelavo osebnih podatkov za namene izvedbe in obveščanja o nagradni igri. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen svojim podizvajalcem, če bo to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov Portal ŽenskiSvet, Pavšičeva 6, 1000 Ljubljana.

7. Razno

S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani www.zenskisvet.si. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev. Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.zenskisvet.si.

Ljubljana, 24. november 2020

 

Komentarji