background image

Portal Ženski svet praznuje 4. rojstni dan


Spletni portal revije Ženski svet praznuje četrti rojstni dan in vas cel teden nagrajuje s čudovitimi darili.

Kako sodelovati?

V nagradni igri sodelujete tako, da na portalu Ženski svet sodelujete v vsaj eni od petih nagradnih anket in izpolnite zahtevane podatke.

Splošni pogoji nagradne igre 'Portal Ženski svet praznuje'

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre 'Portal Ženski svet praznuje' (v nadaljevanju nagradna igra) je podjetje Aritmija Media, d.o.o., Vošnjakova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka na portalu Ženski svet od 25. 12. 2017 do 31. 12. 2017. V nagradni igri sodelujejo vsi, ki pravočasno izpolnijo nagradno anketo in vse zahtevane podatke.

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

Nagradna igra poteka od 25. 12. 2017 do 31. 12. 2017 v petih sklopih:

25. 12. 2017
26. 12. 2017
27. 12. 2017
28. 12. 2017
29. 12. 2017 – 31. 12. 2017 – Veliki finale

Vsak dan se lahko udeleženci potegujejo za dnevne nagrade, v finalu ob koncu leta pa bomo podarili štiri večje nagrade.

Vsi udeleženci, ki bodo sodelovali v dnevnih sklopih, bodo avtomatsko uvrščeni tudi v žreb v velikem finalu.

Vsak udeleženec lahko v dnevnem žrebanju sodeluje le enkrat, v velikem finalu pa največ petkrat.

Vsak udeleženec lahko prejme le eno nagrado.

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, starejše od 15 let.

Prevzem nagrad za nagrajence, mlajše od 18 let, bodo morali pisno odobriti njihovi starši oz. zakoniti zastopniki.

Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec izpolniti spletno anketo.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (prenos podatkov) nosijo udeleženci nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani www.zenskisvet.si.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Aritmija Media, d.o.o., Vošnjakova ulica 5, 1000 Ljubljana in njihovi ožji družinski člani.

3. Nagrade

Krema za prhanje Santa's Christmas in kopalna bombica Thundersnow Lush
Dnevna in nočna krema Urban Skin Nivea
Tekoči fluid in paleta za oči in ustnice Dazzle Bomb Catrice
Olje za nego in zdravje intimnih predelov Li Quindisa (5 ml; za 1 mesečno redno uporabo)
Šampon Densi-Solutions Dercos Vichy
Balzam Densi-Solutions Dercos Vichy
Koncentrirana nega Densi-Solutions Dercos Vichy
Knjiga Izvor (Dan Brow)
Knjiga Deklina zgodba (Margaret Atwood)
Knjiga Harry Potter - Kamen modrosti; ilustrirana izdaja (J.K. Rowling)
Knjiga Setveni koledar

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad.

4. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 3. 1. 2018 izžrebal enajst nagrajencev.

Organizator nagradne igre bo z elektronskim žrebom na sedežu podjetja ob prisotnosti tričlanske komisije izvedel elektronski žreb. Izid žreba je naključen.

Organizator bo imena in priimke nagrajencev objavil na spletni strani www.zenskisvet.si do 5. 1. 2018.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (starosti, osebnih podatkov in naslova) lahko organizator zavrne podelitev nagrade.

5. Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrade po pošti prejeli na naveden naslov. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

Nekatere nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

6. Varovanje podatkov

Vsi sodelujoči v nagradni igri organizatorju dovoljujejo obdelavo osebnih podatkov za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe, pošiljanje spletnih novic, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga ter za druge trženjske namene organizatorja nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen svojim podizvajalcem, če bo to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov Aritmija Media, d.o.o., Vošnjakova ulica 5, 1000 Ljubljana.

7. Razno

S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani www.zenskisvet.si. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev. Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.zenskisvet.si.

Aritmija Media, d.o.o.
25. december 2017

Preberite tudi


Komentarji